MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02-507-6484 โทร. 02-507-6484
Khunplan@moc.go.th Khunplan@moc.go.th
Header Image
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย
watermark

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,109,752