MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02-507-6484 โทร. 02-507-6484
Khunplan@moc.go.th Khunplan@moc.go.th
Header Image
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2566
watermark

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวง และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่แผยแพร่ 18/07/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,109,765